Sulama

Şebekeden bağımlı ve bağımsız olarak oluşturulabilen sistem sistemlerimiz mümkün su istenildiği zaman istenebilir amaç olabilir bir noktadan başka bir noktaya planlanıyor, içme suyu olarak yüzeye temizlenebilir ya da tarım arazilerinin sulanmasında yapabilirsiniz. Üstelik bakımı ve işletme maliyeti de yok denecek kadar düşük olması, kullanıcılara bir avantaj.


Tarımsal üretim:
Tarımsal üretim da su pompası enerji tüketimini artırır  fiyat ve elektrik şebekesi olmayan yerlerde köylüler mazot gibi pahalı yakıtlardan enerjilerini elde ederek karlarını basabilmektedir. Elgi Enerji'nin geliştirdiği sistemde elektrik şebekesi olmayan köylerde tarımsal tesislerde yapılması gereken hale geldiği gibi çiftçilerin ürün çeşitliliğini de artmaktadır.
İçme suyu temini:
Temiz içme suyuna çevre dostu, tüm canlılar, kritik öneme sahiptir. Bulanık Elgi Enerji, temiz ve güvenli içme suyu temini için büyük önem taşıyan yeraltı sularının yüzeye çıkartılması yoluyla sunulması gereken özel projeler geliştirmektedir. Elgi Enerji şehirlerinden ve elektrik hatlarından çok uzaklardan uzak yerlerde şehirdeki projeler geliştirerek, temiz içme suyu temininde güneş enerjisinden faydalanılması. Böylesi konvansiyonel sistemlere göre çok daha ekonomik, güvenilir ve hepsinden önemlisi bir tane çözüme ulaşılmaktadır.